BOKN PLAST AS TANKSPESIALISTEN FREMFOR NOEN BOKN PLAST AS er Norges ledende leverandør av glassfibertanker, avløpsanlegg, renseanlegg og spesialtanker til industrien BOKN PLAST AS tankspesialisten
NATURren renseanlegg bedre enn minirenseanlegg AVLØPSANLEGG for kloakk, olje- og fettholdig vann Samletanker, oljetanker, lagertanker, vanntanker, høydebasseng Oppdrettskar BOKN PLAST AS Ensilasjetanker et spesialprodukt innen AQUA - smarte flytetanker i glassfiberarmert polyester. Industritanker, spesialtanker og kar
Vannklosett på hytta?
Vi har løsningen!

Økologiske renseanlegg for kloakk for hus og hytter.
Spesielt utviklet med tanke
på diskontinuerlig drift. Anlegget er ekstremt driftssikkert, bruker nesten ikke strøm, og har svært lite behov for vedlikehold.
- Mer informasjon »
Avløpsanlegg:
Infiltrasjonsanlegg for kloakk.
Supereffektive oljeutskillere
fra 7-90 l/sek.
Fettutskillere fra 4-60 l/sek.
Slamavskillere fra 5-1500 pe.
- Mer informasjon »
Hvorfor glassfibertanker?
Miljøvennlige, vedlikeholds-frie, levetid, lette...
Samletanker, oljetanker, lagertanker, vanntanker, høydebasseng
- Mer informasjon »
Best på finish! Hygieniske. Dokumentert styrke!
Vi har utviklet markedets største oppdrettskar, med utgangspunkt i egenskaper vi vet bransjen er opptatt av.
- Mer informasjon »
Vi tilbyr smartere flytetanker i glassfiberarmert polyester.
Skaffer deg muligheten til å forflytte og håndtere store mengder biomasse raskt og effektivt.
- Mer informasjon »
Vi utfører spesialoppdrag for all industri. Din problemløser!
Kjemikalie- og temperatur-bestandige spesialtanker/kar. Rådgiver om rett materialvalg og konstruksjon.
- Mer informasjon »

www.vpi.no

Klikk deg fort fram:

NATURren renseanlegg - Infiltrasjonsanlegg - Oljeutskillere - Fettutskillere - Slamavskillere - Samletanker - Oljetanker

Lageranker - Vanntanker - Høydebasseng